"זום זום עולה ובאה 

כן אני היא זימזומית
 מהבקר עד הערב 

זאת אני הקופצנית" 

גם אם לעיתים נראה שהיא תעשה משהו חפוז
זמזומית חייבת לזוז . 

חייבת לזוזזזז 

להזמנת מקום