שעור 1

מפגש הכרות עם יובל שם טוב. הצגת האני מאמין של יובל וכיצד הוא רואה את תפיסת התפקיד של אמן הילדים. במפגש זה יובל יציג גם את עשרת הדברות לאמן הילדים כפי שהוא רואה אותם .

( מרצה : יובל שם טוב )