שעור 12

הצגת פרויקט הסיום , קבלת משוב מסגל המרצים ויובל בראשם . שחות סיכום וחלוקת תעודות